Obiective

evenimente 006a

Printre obiectivele SOROCAPP în desfășurarea activităților științifice se numără:
a) sprijinirea perfecționării științifice continue şi promovarea interesului pentru cercetare prin organizarea de manifestări științifice locale, naționale şi/sau internaționale.
b) identificarea elevilor şi/sau studenților care se evidențiază prin rezultatele la învățătură sau prin activități extra curriculare deosebite, precum şi sprijinirea acestora prin participarea la activitățile Asociației;
c) încheierea de contracte de colaborare cu instituții publice, cu alte organizații non-profit care au obiective similare Asociației, precum şi cu alte persoane interesate de sprijinirea tinerilor cu performanțe în educație şi în cercetare;
d) organizarea unor întâlniri periodice între tinerii cercetători şi personalități în domeniul educației şi cercetării, întâlniri la care să participe şi reprezentanți ai autorităților publice competente în vederea dezbaterii unor subiecte actuale privind cercetarea şi educația pe plan național şi/sau internațional;
e) formularea unor cereri de finanţare nerambursabilă din fonduri publice naționale sau comunitare, precum şi utilizarea resurselor materiale astfel obținute pentru sprijinirea activităților Asociației, precum şi a proiectelor derulate de Asociație împreună cu partenerii săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispozițiile Statutului;
f) organizarea unor manifestări științifice pe teme privind derularea afacerilor publice şi private pe plan local, național şi/sau internațional, în vederea dezbaterii unor subiecte de actualitate între reprezentanții autorităților publice centrale si locale, precum şi cei ai investitorilor români sau străini.

Our website is protected by DMC Firewall!